Tekirdağ Şarköy Ekonomisi

Şarköy Ekonomisi

Şarköy Ekonomisi : Tarım, hayvancılık, deniz ürünleri, aromatik bitkiler ve turizm ağırlıklı olmakla birlikte, gelir kapısı yerel halkın ürettiği ürünlerdir. Bunlar şarköy ekonomisi ‘nin en önemli gelir kaynaklarını oluşturmaktadır.

Tekirdağ Şarköy Ekonomisi bölgede çok önemli bir yere sahiptir. Her gecen sene yapılan yeni yatırımlar, bilinçli tarım ve devlet teşvikleriyle ekonomisi daha iyi bir seviyelere gelmektedir. Devletimizin özellikle Tarım ve Turizme daha iyi vereceği desteklemelerle bölge çok daha gelişecek ve canlılık kazanıcaktır. İstanbul’a yakınlığından dolayı, üretilen tarım ve bahçe ürünlerinin bir çoğu İstanbul’a sevk edilmektedir. Son yıllarda tıbbi aramotik bitki yetiştiriciliğine daha çok önem verilmeye başlanmıştır.


Şarköy Ekonomisi en önemli gelir kaynakları şunlara bağlıdır;

 • Tarım ( Ay Çiçeği, Buğday ( Ekmeklik ve Makarnalık ), Çavdar, Arpa, Kanola, Yulaf, Zeytin Yağı, Zeytin, Üzüm, Fiğ, Burcak, Korunga, Hayvan Pancarı, Macar Fiği, Mısır Silajı, Sorgum, Mürdümük, Üçgül, Sudan Otu, Yem Baklası, Yem şalgamı, Yonca, Yem bezelyesi, Sorgum Sudan Otu Melezi ) ürünleri yetiştirilmektedir.
 • Turizm ( kiralık ev, kiralık yazlık, kiralık villa, otel ve pansiyon işletmeciliği ) yapılmaktadır.
 • Deniz Ürünleri ( Kefal, çipura, Mezgit, Hanümsi, Levrek, Lüfer, Kalkan, İstavrit, Uskumru,, Palamut  gibi diğer balık türleri, Karides, Kum Midyesi avcılığı ) yapılmaktadır.
 • Hayvancılık ( koyun, keçi, tavuk, inek, dana ) Köylerinde en fazla 20 hayvan yetiştirilmektedir.
 • Tıbbi Aromatik Bitkiler ( adaçayı, nane, kekik, kuşburnu ve lavanta ) yetiştirilmektedir.

Tarım ürünleri üreten Şarköy’lü üreticiler şu desteklemelerden faydalanabilmektedirler;

 • Mazot ve Gübre desteği
 • Fark Ödemeleri Desteği
 • Sertifikalı Tohum Kullanım desteği

Şarköy’de destekleme kapsamında olmayan ürünler şunlardır;

• Çay • Fındık • Aspir • Çeltik • Soğan • Kuru Fasulye • Soya fasulyesi • Mısır Dane • Mercimek • Pamuk • Nohut • Tritikale • Patates.

Bu ürünleri üreten Şarköy’lü üreticiler şu desteklemelerden faydalanamazlar.

 • Mazot ve Gübre desteği
 • Fark Ödemeleri Desteği
 • Sertifikalı Tohum Kullanım desteği

Tekirdağ Şarköy İlçesinin toplam arazisi 48.100 hektardır. Alanın 17.247 hektarı (% 35.86) tarım arazisi, 5.100 hektarı ( % 10.60 ) tarım dışı arazisidir.

Şarköy ilçesi mikro klima özelliğe sahiptir. Bu sebepten çok yönlü bir tarım yapılıyor. Tarla ürünleri ekildiği alan olarak en fazla orana sahiptir. Şarköy Ekonomisine en çok katkı sağlayan üzüm, zeytin, buğday, ayçiçeği ve diğer tarlada yetiştirilen ürünler ilk sıradadır. Sofralık ve şarap yapımı için üretilen üzümler ve zeytinler ülke çapında nam salmıştır. Şarköy’ün sahil köylerinde üzüm ve zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Deniz kenarında kurulmuş olan ilçenin havası nemlidir. Bu yüzden havası ve toprağı bu kesimlerde zeytin ve üzüm yetiiştirmeye çok uygundur. İç kesimlerde ağırlıklı olarak buğday, arpa ve ayçiçeği ekimi yapılmaktadır.


Bitkisel Üretim

Şarköy ilçesi, Mikroklima özelliği göstermekte ve çok yönlü tarım yapılmakta. Tarla ürünleri % 50.63 ekimi ile ilk sırada olsa da, zeytin, üzüm, buğday, ayçiçeği ve diğer tarla ürünleri ekonomik yönden en çok gelir getiren ürünler içinde yer almaktadır.

Şarköy ilçesinin doğusundaki merkezine bağlı arazilerde ve sahil köylerinde ve sahile yakın köylerinde zeytincilik ve bağcılık ön plandadır. İlçenin diğer alanlarında daha çok tarla ziraatı ağırlıklı olarak yapılmaktadır.

Deniz kenarında olan Uçmakdere ve Gaziköy^de bağcılık yapılmayan topraklarında tütün yetiştirilmektedir. enizden uzak olan iç kesimlerdeki topraklarında ise bağcılığın yapılmadığı topraklarındaysa bitkisel üretim olarak buğday, arpa, yulaf ekimi yapılmaktadır.

Şarap Üretimi

Şarköy şarabıyla meşhur olan bir ilçedir. Yapıncak üzümünden şarap üretilmekte yada sofralarda tüketilmektedir. Son 10 yıl içerisinde uygulanan fiyat politikasından dolayı yapıncak ve semillion üzüm çeşitleri pek tercih edilmez olmaya ve dönüşüme uğramaya başlamıştır. Şarköy’ün yıllık olarak şarap üretimi 52 bin ton’dur. Üzüm üretimi 12 bin ton civarlarındadır.

Zeytin Üretimi

Şarköy’de kapama zeytin yetiştiriciliği 1.500 hektar alanda yapılmaktadır. Bölgenin koşullarından dolayı zeytin ve bağcılık karışık yetiştirilmekte. 10 – 15 yılda yetişen zeytin ağaçları bahçeyi tamamen kaplamakta ve çiftci daha fazla ürün almaktadır. Kapama bahçelerdeki sayıya yakın olduğu tahmin edilmektedir bu dağınık olarak bulunan zeytin ağaçlarının sayısının. Tekirdağ Şarköy’de üretilen zeytinlerin çeşidi, gemlik tipi olmakta ve sofralarda tüketilmektedir. Sofralık olarak yenilmeye uygun olmayan, elek altı denilen ve ağaçların altına dökülen zeytinler ise yağlık olarak kullanılmaktadır. Şarköy’ün yıllık zeytin üretim kapasitesi 5 bin ton civarlarında olmaktadır. Yıllar içinde donlar, düşük sıcaklık zeytin üretim miktarında ciddi farklılıklar meydana getirmiştir. Zeytin üretim rekoltesi 2004 senesinde 3261 ton olarak gerçekleşmiştir. En önemli Şarköy Ekonomisi geliri zeytinciliktendir.

Tahıl Üretimi

Tahıl üretiminde en çok ekimi yapılan arpa, buğday, ayçiçeği ve tütün ürünleridir.

2003 ve 2004 senelerinde buğday ekim alanı 4.370 hektar olmuş, 2004 senesi rekoltesi üretimi 17480 ton olarak gerçekleşmiştir.

2004 senesinde Arpa ekim alanı 490 hektar olmuş, 2004 senesi rekoltesi üretimi 1960 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yine 2004 senesinde Ayçiçeği ekim alanı 31770 hektar olmuş, 2004 senesi rekoltesi üretimi 4500 ton olarak gerçekleşmiştir.

Şarköy’de Ayçiçeği üretimi için çeşitli şirketlere ait hibrit ayçiçeği tohumlukları kullanılmakta ve yağlık ayçiçeği üretimi gerçekleştirilmektedir.

100 hektar alanda tütün üretimi yapılmakta ve tütün üretimi 100 ton civarında gerçekleşmiştir.

Topraklarının verimli olması ve tarım  ürünlerinin yetiştirilmesi Şarköy Ekonomisi için çok önemli bir yere sahiptir.

Sebze üretimi

En çok sebze üretimi domatestir. Domates üretimi aile içinde tüketim ihtiyacını karşılamak içindir.  Şarköy’ün sebze üretiminde tarımsal mekanizasyonu gelişmiştir ve topraklarının büyük çoğunluğu makinelerle işlenmektedir. Traktör sayısı 1020 adettir. Bunların dışında zetincilik ve bağcılıkta toprakların işlenmesi işinde bağ motoru denilen, iki tekerlekli traktörlerle gerçekleştiirilmektedir. Bu traktörlerden de 450 adet civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Zirai mücadelede 80 ton zirai ilaç kullanımı, ürün kaybını önlemek amacıyla uygulanmakta olan önemli bir üretim mücadelesidir.

Hayvansal Üretim

Şarköy’ün yıllık olarak süt üretim kapasitesi 7 bin ton civarlarındadır. 595 çiftçinin 5,531,857 Lt üretimine 110,637,126,000,-TL Süt Teşvik Primi hakedişi ödenmiştir. Et üretiminde ise 2004 senesinin ilk altı ayında 142,786 ton olmuştur. Arı kovanı 3.250 adettir. 2004 yılı tahmini olarak bal üretimi 36.750 Kg’dır. Bununla birlikte yaklaşık olarak 130 kg da bal mumu üretimi gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.

Su ürünleri üretimi

Tekirdağ Şarköy ilçesinin Marmara denizine kıyısının uzun olmasından dolayı balıkçılık için çok ideal bir ortam ve imkan yaratıyor olmasıdır. Şarköy’de Mürefte’de ve Hoşköy’de aktif olarak faaliyet gösteren 3 adet Balıkçı barınağı bulunmaktadır.

158 ortaklı Merkez, Hoşköy ve Mürefte Beldelerinde 3 tane Su Ürünleri Kooperatifi aktif çalışmalarına devam etmektedir. Şarköy’de Çinekop, Kefal, Mezgit, Levrek, Kalkan, Lüfer, İstavrit, Palamut, Uskumru, vb. balık türleri ile Karides ile Kum Midyesi avcılığı bölgede yapılmaktadır. 2004 senesinde 303,2 ton deniz ürünü istihsal edilmiştir. Şarköy su ürünlerinden elde ettiği gelir ise 1,786,325,000 TL.dir.

Şarköy Ekonomisi yakın gelecekte daha çok büyümeye ve ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamaya devam edecektir.