Tekirdağ Şarköy Tarihi

Şarköy Tarihi

Şarköy Tarihi : Şarköy civarında yörenin tarihinin çok eskiye dayandığını gösteren M.Ö. 3000 – 6000 arasında tarihi kalıntılar bulunmuştur. Buruneren çifliği ve Kızılcaterzi civalarında, Sofuköy’ de ve ayrıca Fener Karadutlar mevkiinde aynı döneme ait kalıntılar yer almaktadır. M.Ö. 1200’lü yıllara ait tarihlenen bronz eserlerin, kültürün maden devrine ait yörede çok etkin olduğunun ispatıdır. Bu kalıntılar Araplı ( İğdebağları ) köyüne ait Kozmanderesi denilen mevkiinde bulunmuştur. Diğer yandan Ege kimliğine sahip Miken kolonilerinin Çanakkale boğazını aşarak Şarköy’e kadar geldikleri, yörede bulunan çokça Miken kılıçlar sayesinde tespit edilip öğrenilmiştir.

Tekirdağ Şarköy Tarihçesi

Şarköy Tarihçesi ; Trak medeniyetine de sahne olmuş, Trak yerleşimleri kadar baskın olan bu kültüre ev sahipliği yapmadığı görülmektedir. Fakat Trakya’daki istilalardan dolayı, M.Ö. 750-550 yıllarında Traklar ve Yunanlılar bir çeşit dostluk, dokunulmazlık antlaşmasından dolayı Marmara denizinin kıyı kesimlerinde deniz kolonileri kurmuşlardır.

Şarköy’ den itibaren, Eriklice ( Heraklia ), Hoşköy ( Hora ), Ganoz ( Ganos ), Barbaros ( Bizanthe-Panion ) kurulan bu deniz koloni yerleşimleri olarak tarih sahnesinde yerini almaktadır.

Tekirdağ Şarköy Tarihte

Şarköy Tarihte ; M.Ö 168 ile M.S. 395 yıllarında Romalılar’ ı görse de, aynı dönemde bölgede yarı bağımsız Trakların ikinci krallığının da etkisinde bir hayat sürülmüştür.

Zamanla Roma İmparatorluğu ikiye bölünür ve Şarköy Osmanlı İmparatorluğuna kadar yaklaşık olarak bin yıla yakın bir zaman Bizanslıların etkisi altında kalmıştır. Bu zaman içinde Şarköy Tarihte Anadolu ve Balkanlar üzerinden yapılan çeşitli Helen, Pers, Slav ve Haçlı akınlarına da uğramıştır.


Osmanlı Dönemi Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Gazi Süleyman Paşa tarafında 1356 yılında öncelikle fethedilmiştir Şarköy. Gazi Süleyman Paşanın aniden ölümüyle kısa süreli bir el değiştirme yaşamıştır. Bundan sonraki fethedilmesi ise 1. Murad Hüdavendigar tarafından 1362 yılında gerçekleşmiştir.

Osmanlı İmparatorluğunu bölgeye gelmesiyle, Şarköy’ de tıpkı Trakya’ nın genelinde olduğu gibi Anadolu’ dan gelen yoğun bir şekilde Yörük iskanına uğrar. Bu civara yerleşenler ise Yörüklerin, Müsellemler ve Yayalar kollarıdır. Bölge bundan sonra hızlıca Türkleşmeye başlamıştır. Türk halkı “Gacal” diye tabir edilmekte ve şuan bölgenin en eski yerli halkıdır. Bunun en iyi örneği İğdebağları ( Araplı ) köyü’nde yaşayanlardır. Suriye Yörükleri o zamanlarda bu bölgeye iskan etmiş ve karakteristik bir özellik sunmaktadır.

Şuan Tekirdağ Büyükşehire bağlı olan Şarköy, Şehirköy diye önceleri söylenmektedir. Yörük halkının şivesiyle Şarköy  ismine dönüşmüştür.

Rus ve Osmanlı İmparatorluğu savaşı sonunda, Rus istilacılar Şarköy’e çok yakın yerlere kadar işgallerde bulunmuşlardır. Şarköy Osmanlı Dönemi Tarihi Balkan savaşları sonrasında öncelikle Bulgar ( 1012 ), daha sonra ise 2 yıl sürmüş olan Yunan işgalinde ( 1020 – 1922 ) en acı dolu günlerini yaşamıştır. Şarköy Yunan işgalinden 17 Kasım 1922 yılında kurtulmuştur. Bu önemli tarihi kurtuluş günü olarak tarihe geçirmiştir.
Şarköy Tarihi : Tekirdağ Büyükşehire bağlı Şarköy ilçesinin tarihteki önemini anlatan detaylı makalemiz.